शिक्षणाचा ध्यास घेतलेली गोपाळवाडी – सत्तार शेख – Maharashtra Times- Apr 22, 2017

पुण्याहून गोपाळवाडीस जाण्यास निघालो नगर जिल्ह्याची हद्द सुरू झाल्यावर रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट. गोपाळवाडी फाट्याहून गोपाळवाडीकडे जात असताना आपण इतक्या दुर्गम भागात आलोत? हाच प्रश्न सतावत होता. आजुबाजूला छोटछोट्या डोंगराच्या …

Continuing Indian Traditions abroad..

An Evening with Mr. Dnyaneshwar Mule२० जुलै २०१४, महाराष्ट्र राज्यस्तरीय आणि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, कवी श्री ज्ञानेश्वर मुळे (Consul General of India, New York ) यांच्या प्रमुख …